ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
   
   
 
Σχόλιο ήχου
Ενδεικτικές ερωτήσεις Ιατρικής Φυσικής
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΙ) ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2006 1) Μεταβατική ισορροπία ραδιενέργειας. 2) Διακριτική ικανότητα υπερήχων. 3) Ηλεκτροπληξία. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2007 1) Τι γνωρίζετε για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο; Το φαινόμενο Compton. Πώς εξαρτώνται από το υλικό αλληλεπίδρασης και από την ενέργεια; 2) Γιατί χρησιμοποιούμε την ακτινοδιαγνωστική ακτινοβολία x σχετικά χαμηλής ενέργειας; 3) Τι γνωρίζετε για το πάχος υποδιπλασιασμού και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΑΕΙ) ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2007 1) Τι είναι bell; Ένας ήχος 100 φορές εντονότερος ενός άλλου πόσα dΒ είναι μεγαλύτερος; 2) ΒΜ οστών. 3) Κλασματική ακτινοβόληση. 4) Τι επηρεάζει την ανάκλαση και τη διάδοση του ήχου και πώς αυτό αντιπροσωπεύεται στο στηθοσκόπιο;
KATATAKTHΡΙΕΣ 2009 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Στον ΗΧΟ θα λειτουργήσει ειδικό τμήμα για τις κατατακτήριες εξετάσεις της Ιατρικής Πατρών αποτις αρχές Ιουλίου 2009.
Ενδεικτικέςερωτήσεις Βιολογίας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΙ) ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2006 1) Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει δομική ανάλυση μιας πρωτεΐνης; 2) Τι έδειξαν οι Avery, McLeod και McCarthy σχετικά με το DNA; 3) Σχολιάστε τη συμπτωματικότητα μεταξύ μονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύμων για κοινές δυσπλασίες και ασθένειες. 4) Πώς δημιουργούνται τα διαγονιδιακά ποντίκια; ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2007 1) Τα επίπεδα συσκευασίας του DNA στα χρωμοσώματα. 2) Το σύνδρομο EHLERS DANLOS. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ) ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2007 1) Τι είναι και πώς επιδρούν: α) η φωσφολυπάση C, β) οι Ca M-κινάσες, γ) η πρωτεΐνη.
Ενδεικτικές ερωτήσεις Βιοστατιστικής
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2006 1) Είναι δυνατόν να προκύψει στατιστικά σημαντική μια διαφορά δύο δειγματοληπτικών μέσω τιμών ενός μεγέθους, ενώ στους αντίστοιχους πληθυσμούς δεν υπάρχει διαφορά; 2) Σε 5 ζεύγη μονοωγενών διδύμων έγινε ένα ψυχολογικό τεστ για να διερευνηθεί αν το πρωτότοκο παιδί είναι πιο επιθετικό από το δευτερότοκο (μεγαλύτερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερη επιθετικότητα). Τα αποτελέσματα ήταν: Ζεύγος Πρωτότοκος Δευτερότοκος 1ο 86 88 2ο 71 77 3ο 77 76 4ο 68 64 5ο 91 90 Υπάρχει διαφορά στο βαθμό επιθετικότητας ανάμεσα στους πρωτότοκους και δευτερότοκους διδύμους; 3) Μελετήθηκε η σχέση θερμοκρασίας (οC) και αριθμού θανάτων ανά ημέρα, κατά τους χειμερινούς μήνες σε μια μεγάλη πόλη. Ο συντελεστής γραμμικής εξάρτησης b βρέθηκε ίσος με -0,30 μονάδες. α) Τι εκφράζει ο συντελεστής αυτός; β) Μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των επιπλέον θανάτων σε μια ημέρα με θερμοκρασία -10 οC σε σχέση με μια άλλη ημέρα με θερμοκρασία 0 οC; ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2007 1. Ποια είναι η κυριότερη συνέπεια των μεγάλων τυχαίων σφαλμάτων; 2. Για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη χορηγήθηκε, μετά από τυχαιοποίηση, για 2 έτη σε 200 ασθενείς το φάρμακο Α, ενώ σε 160 το φάρμακο Β. Απ΄αυτούς που έπαιρναν το φάρμακο Α, 25 πέθαναν στο διάστημα αυτό, ενώ στο ίδιο διάστημα πέθαναν 5 από εκείνους που έπαιρναν το Β. Υπάρχει διαφορά στον αριθμό των θανάτων μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών με διαφορετικό φάρμακο θεραπείας; 3. Μελετήθηκε η ενδεχόμενη επίδραση των επιπέδων τριών ατμοσφαιρικών ρύπων: του καπνού (μg/m3), του διοξειδίου του θείου (μg/m3) και του μονοξειδίου του άνθρακα (μg/m3), στον ημερήσιο αριθμό θανάτων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας. Εφαρμόστηκε μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης του αριθμού των θανάτων από τα επίπεδα των ρύπων. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται, για κάθε ρύπο, ο συντελεστής μερικής εξάρτησης (b) και το πιθανό σφάλμα (SEb). Ανεξάρτητες μεταβλητές b SEb Καπνός: 0,076 0,011 Διοξείδιο του θείου: 0,060 0,009 Μονοξείδιο του άνθρακα: 0,060 0,010 Να ερμηνευθούν οι συντελεστές μερικής εξάρτησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2010
Η Ιατρική Αθηνών έβγαλε ανακοίνωση ότι φέτος δεν θα κάνεικατατακτήριες εξετάσεις αλλά θα εφαρμόσει το βαθμολογικό κριτήριο.Αντί άλλου σχολίου παραθέτουμε το κείμενο της ένστασης των φετινών υποψηφίων με την ευχή να καταλάβει το αρμόδιο Υπουργείο το μέγεθος του παραλλόγου και να απαλλάξει την Ελληνική κοινωνία απο ανάξια νομοθετήματα καιτα άτομα απο την ανάγκη να επιχειρηματολογούν επι του προφανούς.
 
Ανακοινώσεις
Λήψη
ανακοινώσεων
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2009
KATATAKTHΡΙΕΣ 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2007
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΧΟ
ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ 2010
   
   
 
   
 
 

Τζώρτζ 6 Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
210 3804813 - 210 3818257